Məxfilik siyasitimiz

Məlumat nəzarətçisi və məlumatın sahibi.

PIGAS UG (haftungsbeschränkt)

Registergericht Mannheim
Registernummer HRB 717266
Umsatzsteuer-IdNr.: DE 114 103 514

Toplanmış məlumatların növləri.

Bu sənədin təkbaşına və ya üçüncü tərəf vasitəsilə topladığı şəxsi məlumatın növlərinə daxildir:məlumat toplusu,istifadəyə dair məlumat, ad ,soyad, telefon nömrəsi,ölkə və email.

Digər şəxsi məlumatlar bu məxfilik prinsiplərinin  digər bölmələrində və ya məlumat yığımına dair izahlı mətndə təsvir oluna bilər.

Şəxsi məlumatlar sərbəst şəkildə istifadəçi tərəfindən təmin oluna bilər və ya bu proqramdan istifadə zamanı avtomatik olaraq toplana bilər.
Məlumatlar toplusunun və ya digər izləmə cihazlarının bu proqram və ya  proqram tərəfindən istifadə olunan üçüncü qrup xidmətlərin sahibləri tərəfindən hər hansı istifadəsi istifadəçiləri tanımağa və onların istəklərini yadda saxlamağa xidmət edir.Yeganə məqsəd istifadəçilərin tələb etdiyi xidməti təmin etməkdir.

Proqramın müvafiq şəxsi məlumatları təchiz edə bilməməsi onun öz xidmətlərini təmin etməsini qeyri-mümkün edir.
İstifadəçı bu proqram vasitəsilə nəşr olunan və paylaşılan üçüncü tərəfin şəxsi məlumatına görə öhdəliyi qəbul edir və onları paylaşmaq və yaymaq hüququna malik olduğunu bildirir,bununla da məlumat nəzarətçisini bütün məsuliyyətdən azad edir.

Məlumatdan istifadə tərzi və yeri.

İşlətmənin metodları.
Məlumat nəzarətçisi istifadəçilərin məlumatlarından  xüsusi qaydada istifadə edir və icazəsiz giriş,açıqlama,dəyişdirilmə,və ya məlumatın icazəsiz pozulması kimi halların qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik meyarlarını qəbul edir.

Məlumatdan istifadə  qeyd olunan məqsədlərlə ciddi şəkildə əlaqədar olan təşkilati proses və üsulları izləyərək komputer və digər internetə malik cihazlarla həyata keçirilir. Məlumat nəzarətçisindən başqa bəzi hallarda məlumatlar saytın fəaliyyətində iştirak edən (müdiriyyət,satış,marketinq,qanuni,sistem idarəetməsi) və ya xarici tərəflər olan (3-cü qrup texniki xidmət təminatçıları,poçtalyonlar,saxlama təminatçıları,proqram şirkətləri,məlumat agentlikləri)müvafiq  məsul şəxslər üçün də əlçatandır.Bunların yenilənmiş siyahısı istənilən vaxt məlumat nəzarətçisindən soruşula bilər.

Yeri

Məlumat Məlumat nəzarətçisinin əməliyyat ofisində və onun hazirlanmasinda istirak edən tərəflərin yerləşdiyi digər yerlərdə yerləşdirilir.
Əlavə məlumat üçün Məlumat nəzarətçisi ilə əlaqə saxlayın.

Məlumatın saxlanma müddəti.

Məlumat istifadəçinin tələb etdiyi  və ya bu sənəddə qeyd olunan məqsədlərə uyğun  xidməti təmin etmək  üçün lazım olan vaxta qədər saxlanılır və istifadəçi istənilən vaxt məlumat nəzarətçisindən məlumatı kənarlaşdırmağı və silməyi tələb edə bilər.

Toplanmış məlumatın istifadəsi.

İstifadəçiyə dair məlumat bu proqramın öz xidmətlərini təmin edə bilməsi, həmçinin aşağıdakı məqsədlər üçün toplanır;analiz,istifadəçi ilə əlaqə və xarici sosial şəbəkə və platformalarla qarşılıqlı əlaqə.
Hər bir məqsəd üçün istifadə olunan şəxsi məlumat bu sənədin xüsusi bölmələrində qeyd olunmuşdur.

Şəxsi məlumatdan istifadəyə dair ətraflı məlumat.

Şəxsi məlumat aşağıdakı məqsədlər üçün və aşağıdakı xidmətlərdən istifadə etməklə toplanır.

Analitika.

Bu bölmədə toplanan xidmətlər sahibinə imkan yaradır ki, internetdəki hərəkəti izləsin və analiz etsin və bundan  istifadəçi davranışının izlərini saxlamaq üçün istifadə oluna bilər.
Google analizi.
Google analizi Google şirkəti tərəfindən təmin edilən internet araşdırma xidmətidir. Google toplanmış məlumatdan proqramın istifadəsini yoxlamaq və izləmək üçün istifadə edir,onun fəaliyyətinə dair məruzələr hazırlayır və onları başqa Google xidmətləri ilə paylaşır.
Google toplanmış məlumatdan özünün reklam şəbəkəsində olan reklamları mətnə salmaq və təcəssüm etdirmək üçün istifadə edə bilər.
Toplanmış şəxsi məlumat :Məlumat toplusu və istifadəsinə dair faktlar

İstifadənin yeri :ABŞ, Məxfilik siyasəti-çıxış.

Əlaqə blankı- (Bu proqram).

İstifadəçilər əlaqə blankını məlumatla doldurmaqla bu proqramın həmin detallardan məlumat almaq üçün aparılan sorğulara, sitatlar və digər sorğulara cavab kimi istifadə etməsinə  icazə verir.
Toplanmış şəxsi məlumat;ölkə, email, ad, soyad, telefon  nömrəsi və digər növ məlumatlar.
Poçt siyahısı və ya məruzə.
Poçt siyahısına qeydiyyatdan keçməklə istifadəçinin email ünvanı kontakt siyahısına əlavə olunacaq və o bu proqrama aid olan kommersiya və reklam məlumatlarını özündə cəmləyən mesajlar alacaq.
Siz burada  qeydiyyatdan keçdikdən  və ya hər hansı bir şey aldıqdan sonra da sizin email ünvanınız həmin siyahıya əlavə oluna bilər.

Toplanmış şəxsi məlumat-email.
Poçt ünvanının və mesaj göndərilmənin idarə olunması.

Bu xidmətlər istifadəçilərlə poçt vasitəsilə əlaqə qurmaq üçün poçt əlaqələrinin verilənlər bazasını təşkil etməyə imkan yaradır.

Bu xidmətlər məktubun istifadəçi tərəfindən nə vaxt baxıldığına,həmiçinin istifadəçinin məktubdaki linkə nə vaxt basaraq gələn məktuba baxdığına dair məlumat toplayır.

Kompaniya nəzarətçisi

Kompaniya nəzarətçisi Freshview Pty Ltd tərəfindən təmin edilən email ünvanı təşkili və mesaj göndərmə xidmətidir.

Toplanmış şəxsi məlumat-Email.

Prosedurun yeri-ABŞ Məxfilik siyasəti.

Xarici sosial şəbəkələr və platformalarla qarşılıqlı əlaqə.

Bu xidmətlər birbaşa bu proqramın səhifələrindən xarici sosial şəbəkələr və platformalarla əlaqə yaratmağa imkan verir.

Bu proqram vasitəsilə əldə olunmuş məlumatlar  hər sosial şəbəkədə həmişə istifadəçinin məxfilik ayarlarına tabe edilir.

Əgər sosial şəbəkələrlə əlaqəni quran xidmət quraşdırılıbsa, istifədəçi bunu istəməsə belə, o yenə də servisin yerləşdiyi səhifələr üçün  gedib-gələn məlumatı  toplayacaq.

Facebook bəyən düyməsi və sosial cihazlar.

Facebook bəyən düyməsi və sosial cihazlar Facebook şirkəti tərəfindən yaradılan Facebook sosial şəbəkəsi ilə əlaqə yaratmağa imkan yaradan xidmətlərdir.

Toplanmış şəxsi məlumat-Məlumat toplusu və İstifadəyə dair faktlar

Prosedurun yeri -ABŞ Məxfilik siyasəti.

Bu xidmətlər birbaşa bu proqramın səhifələrindən sosial şəbəkələr və digər xarici platformalarla qarşılıqlı əlaqə yaratmağa imkan verir.

Proqram tərəfindən yaradılmış əlaqə və əldə olunmuş məlumat həmişə hər sosial şəbəkə üçün  istifadəçinin məxfilik ayarlarına tabe edilir.

Əgər sosial şəbəkələrlə əlaqəni quran xidmət quraşdırılıbsa, istifədəçi bunu istəməsə belə, o yenə də servisin yerləşdiyi səhifələr üçün  gedib-gələn məlumatı  toplayacaq.

Google ++ 1 düyməsi və sosial cihazlar.

Google ++1 düyməsi və sosial cihazlar Google şirkəti tərəfindən təmin edilən Google sosial şəbəkəsi ilə əlaqə yaratmağa imkan verən xidmətlərdir.

Toplanmış şəxsi məlumat; Məlumat toplusu və istifadəyə  dair faktlar.

Prosesin yeri-ABŞ Məxfilik siyasəti.

Linkedin düyməsi və sosial cihazlar.

Linkedin düyməsi və sosial cihazlar Linkedin şirkəti tərəfindən təmin edilən Linkedin sosial şəbəkəsi ilə qarşılıqlı əlaqə yaratmağa imkan verən xidmətlərdir.

Toplanmış şəxsi məlumat; Məlumat toplusu və istifadəyə  dair faktlar.

Prosesin yeri-ABŞ Məxfilik siyasəti.

Twitter düyməsi və sosial cihazlar.

Twitter düyməsi və sosial cihazlar Twitter şirkəti tərəfindən təmin edilən Twitter sosial şəbəkəsi ilə qarşılıqlı əlaqə yaratmağa imkan verən xidmətlərdir.
Toplanmış şəxsi məlumat; Məlumat toplusu və istifadəyə  dair faktlar.

Prosesin yeri-ABŞ Məxfilik siyasəti.

Məlumatın toplanması və istifadəsinə dair əlavə məlumat.

Qanuni proses.

Istifadəçinin şəxsi məlumatları məlumat nəzarətçisi tərəfindən qanuni məqsədlər üçün -məhkəmədə,bu proqramdan  və əlaqədar xidmətlərdən düzgün istifadə olunmaması nəticəsində yaranan qanuni proseslərə gorə istifadə oluna bilər.

İstifadəçi xəbərdardır ki, məlumat nəzarətçisi dövlət orqanlarının tələbi əsasında şəxsi məlumatı açıqlaya bilər.

İstifadəçinin şəxsi məlumatları barədə əlavə məlumat.

Məxfilik siyasətində toplanmış məlumata əlavə olaraq  proqram istifadəçiyə onun xahişi əsasında xüsusi xidmətlərə dair və ya şəxsi məlumatın toplanması və istifadəsi barədə əlavə  məlumatlar verə bilər

Sistemin  dayaqları və onun saxlanılması.

Əməliyyat və təminat məqsədləri üçün bu proqram və istənilən 3cü qrup xidmətlər proqramla qarşılıqlı əlaqənin yazıldığı faylları toplaya bilər və bu məqsəd üçün digər şəxsi məlumatdan istifadə edə  bilər (məsələn, İp ünvanı).

Burada olmayan məlumat.

Şəxsi məlumatın toplanmasına və istifadəsinə dair detallar məlumat nəzarətçisindən istənilən vaxt şoruşula bilər.Zəhmət olmasa sənədin əvvəlindəki məlumata baxın.

İstifadəçi hüquqları.

İstifadəçilərin istənilən vaxt şəxsi məlumatların harada saxlandığını bilmək hüququ var və o məlumat nəzarətçisindən onların məzmunu və mənbəyi barədə məlumat ala bilər,onların dəqiqliyini yoxlaya bilər  və ya məlumatların artırılması, ləğv olunması, yenilənməsi və ya düzəldilməsi, anonim formata köçürülməsi və ya qanuna zidd məlumatın bağlanmasını istəyə bilər.Müraciət Məlumat Nəzarətçisinə göndərilməlidir

Bu proqram izləmə müraciətini dəstəkləmir.
3-cü qrup xidmətlərin “İzləmə” müraciətinə əməl edib-etmədiyini müəyyənləşdirmək üçün zəhmət olmasa onların məxfilik siyasətinə nəzər salın.
İzahlar və qanuni istinadlar.

Şəxsi məlumat.

Fiziki, hüquqi şəxsə,müəssisə və ya asossasiyaya aid hər hansı məlumat ,hətta birbaşa olmasa da şəxsi müəyyənləşdirmə rəqəmi də daxil olmaqla başqa məlumatlara istinadən müəyyənləşdirilə bilər.

İstifadəya dair məlumat.

Bu proqramdan avtomatik şəkildə toplanan məlumata daxildir;İp ünvanı,bu proqramdan istifadə edən istifadəçilərin kompüterlərinin ərazi adları,müraciətin vaxtı,cavab olaraq qəbul olunmuş faylın ölçüsü,serverin cavabının statusunu göstərən ədədi kod,(uğurlu nəticə,səhv və s),ölkə,brauzerin əlamətləri və başlıca sistem,müxtəlif vaxta dair detallar (hər səhifədə qalma müddəti),baş çəkilən səhifələrin ardıcıllığına əsasən hərəkətin detalları,sistemə aid digər parametrlər və istifadəçinin internet əhatəsi.

İstifadəçi.

Şəxsi məlumatların aid olduğu məlumat subyekti ilə üst-üstə düşən proqram istifadəçisi.

Məlumatın subyekti.

Məlumatın aid olduğu hüquqi və ya fiziki şəxs.

Məlumat Nəzarətçisi.

Bu məxfilik siyasətinə uyğun olaraq  Məlumat Nəzarətçisi tərəfindən şəxsi məlumatdan istifadə etməyə səlahiyyət verilən fiziki və hüquqi şəxs,ictimai təşkilat və ya digər orqan,asossasiya və təşkilatlar.

Məlumatın sahibi

Şəxsi məlumatın istifadə olunma metodlarına və məqsədlərinə dair qərar verməyə hüququ olan fiziki və  hüquqi şəxslər, ictimai təşkilatlar ,məlumat nəzarətçisi ilə birlikdə işləyən,bu proqramdan istifadə və əməliyyata dair təhlükəsizlik meyarları daxil olan vasitələr.Məlumat nəzarətçisi bu proqramın sahibidir.

Bu proqram.

İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının toplanmasında istifadə edilən hardware və software cihazları.

Məlumat toplusu.

Məlumatın kiçik bir hissəsi istifadəçinin cihazında saxlanılır.

Qanuni məlumat.

Avropalı istifadəçilərin nəzərinə:Bu məxfilik bəyannaməsi rəhbərliyin nəzarəti altında  öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün yaradılmışdır.